:
Bild & Bubbla. Art Spiegelmans MAUS; tolkningar omslag
Maus!

bob184s7

När vi diskuterade ett specialnummer av Bild & Bubbla med fokus på ett enda verk, var valet aldrig särdeles svårt. Visst, vi resonerade om and­ra inflytelserika serier som »Snobben«, »Socker-Conny«, »Kalle & Hobbe«, »Persepolis« med flera – men ingen kom ens i närheten av att kännas så rätt, så intressant som just »Maus«. För ett antal år sedan publicerade den amerikanska tidskriften The Comics Journal en artikel om hur man skulle agera för att lansera serierelaterade projekt i miljöer som inte är vana vid, och kanske inte ens övermåttan positivt inställda till, denna konstform. Det grundläggande rådet var: »Nämn ALLTID Maus!« Det är nämligen något med Spiegelmans verk som gör att det går hem i alla kretsar, och det handlar inte bara om att serien tar upp »viktiga« ämnen. Det finns gott om mediokra och lättförglömliga serier som handlar om Förintelsen och andra likaledes angelägna teman. Ämnesvalet är en del av förklaringen, men långt ifrån det enda. Före »Maus« ägnade Spiegelman sig åt ett experimenterande med serieformen som utgjorde spjutspetsen i den tidens serieavantgarde. När han skulle göra »Maus« valde han dock en ytterst traditionell visuell form och valde dessutom att använda ikoniska fabeldjur – ett berättartekniskt knep med traditioner tillbaka åtminstone till antikens Grekland; allt för att han ville att historien skulle nå så många som möjligt. Denna strategi gick helt tydligt hem, och för många var läsningen av »Maus« en ögonöppnare, ett bevis på vad man kan göra med tecknade serier. Vi har valt att belysa den på svenska nyligen nyutkomna »Maus« ur ett antal olika synvinklar. Mest omfattande, och iögonfallande, är naturligtvis bildsektionen med tolkningar, kommentarer, pastischer och så vidare – i serieform. Men detta nummer innehåller även en presentation av Spiegelman själv, analyser av »Maus« med mera. Vi gör inte anspråk på att lägga det sista ordet till debatten om »Maus«, den lär pågå länge, men vi hoppas att vi med detta nummer av Bild & Bubbla återuppväcker intresset för detta, ett av vår konstarts mest omtalade, omdebatterade och kritikerrosade verk.

Comments are closed.