:
Bild & Bubbla. Martin Kellermans Rocky omslag
”Nya” Bild & Bubbla

bob174s7

En kulturtidskrift är som en haj – den måste hela tiden simma för att inte dö. Det går inte att stå stilla på samma ställe för länge för då stagnerar allt och tidningens själ tynar bort, sakta men obönhörligt. Bild & Bubbla har genomgått många faser i sitt fyrtioåriga liv; sett ut på ut på helt olika sätt och inte minst haft mycket varierande innehåll genom åren. Sitter man och tittar på äldre årgångar blir det tydligt hur mycket en tidskrift som Bild & Bubbla speglar sin samtid. Men det var inte bakåt utan framåt jag ville blicka, i denna ledare i det allra första numret av »nya« Bild & Bubbla. Som en fågel Fenix reser sig tidningen igen, i ny skepnad. Vi har tänkt om rejält, tagit fasta på att alltmer information numera förmedlas via Internet (som alltså inte blev en fluga …) och valt att flytta en hel del av det mer tidsbundna materialet dit, närmare bestämt till Seriefrämjandets hemsida (www.serieframjandet.se). Där kommer de löpande recensionerna, nyheterna, samt efter hand även krönikörerna att husera. I tidningen väljer vi att fokusera på de delar som gör sig bäst i tryckt form. Först och främst blir det längre, analyserande artiklar, intervjuer, recensioner med mera, försedda med stora mängder intressant bildmaterial. Precis som innan kommer vi vara så breda som möjligt i vårt urval, och täcka gammalt som nytt, kommersiellt som kulturellt, nationellt som internationellt och så vidare. Vi kommer också satsa på att ha mer serier, såväl serieexempel som anknyter till artiklarna som seriereportage, serieintervjuer, seriekrönikor med mera. Eftersom du nu håller i det första numret behöver jag egentligen inte berätta att vi även gjort om formatet fullständigt, och satsat på en mer kvadratisk form, med en design som skall ge tidningen mer av en bokkänsla. Detta eftersom vi vill se till att Bild & Bubbla kan nå nya läsare via bokhandlare, såväl fysiska som på Internet, men kanske framför allt för att det kändes rätt. Hur mycket denna nya form och detta nya innehåll speglar vår tid just här och nu, ja det lämnar jag till framtiden att bedöma.

Comments are closed.