:
Bild & Bubbla. Marjane Satrapi omslag
Persepolis, Maus och de andra

bob178s7

Få serier har haft en sådan genomslagskraft de senaste åren som iransk-franska Marjane Satrapis »Persepolis«. I Frankrike har denna serie varit med om att hyllas av en enad kritikerkår, tilldelas i praktiken samtliga tänkbara utmärkelser, göras om till en likaledes rosad animerad film och inte minst utgöra den ekonomiska grunden för hela det för den franska seriekulturen revolutionerande förlaget L’Association. Inte illa.
I Sverige har det också gått bra för »Persepolis«. Serien har på kort tid utkommit i inte mindre än tre olika utgåvor, som alla sålt mycket bra. Med tanke på att det numera knappt ges ut några franska serier på svenska borde denna framgång leda till eftertanke för Sveriges förläggare. Den franska seriekulturen har aldrig varit mer intressant, och det finns en uppsjö oöversatta serier att ösa ur.
Men det var »Persepolis« det här skulle handla om. Om jag rådbråkar min hjärna är det närmaste jag kommer när det gäller denna series genomslagskraft Art Spiegelmans »Maus« från 1980-talet, en serie som har ett lika angeläget tema, rättframt berättande och självbiografisk/historisk grund. Denna liknelse är naturligtvis inte underlig, då »Maus« är förebild för hela den nya franska generationen av mer litterära serieskapare som Satrapi ingår i.
Ryktet säger för övrigt att denna klassiker nu skall komma på nytt på svenska, vilket vore en välgärning. På engelska har »Maus« i praktiken alltid funnits i tryck sedan den utkom första gången, men det var länge sedan man kunde få tag på den på svenska.
Till skillnad mot vad många verkar tro har vi skrivit om »Persepolis« och Marjane Satrapi tidigare. Vi gjorde det dock långt innan hon slagit igenom i Sverige (närmare bestämt i nummer 3/2002). Men nu var det dags igen, och vi har funnit nya ingångar för att närmare betrakta Satrapi och hennes verk. Läs och njut.

Comments are closed.