:
B&B-195 omslag
Rapport från New York Comic Con

bob195s18

Serieskaparen Natalia Batista rapporterar, i serieform, om den amerikanska seriefestivalen New York Comic Con, och hur man överlever en stor seriefestival i USA.

Comments are closed.