:
Bild & Bubbla. Ola Skogäng, Frank Miller, Religion och serier omslag
Serier är konst

bob186s7

Att tecknade serier är en konstart som berör är inte att ta fel på. Serier har skapat omfattande nyhetsdebatter i svenska media ett flertal gånger den senaste tiden. En av seriestripparna av Martin Kellermans »Rocky« anklagades för att sprida ett antisemitiskt budskap och togs bort från DN:s webbplats, trots att den redan publicerats i den tryckta upplagan av tidningen. Bland de intressanta påståenden som följde detta agerande återfanns ett av DN:s kulturredaktör, som ansåg att antisemitism i alla dess former skulle beivras, men att det var OK att publicera bilden på Vilks omtalade rondellhundsteckning eftersom »Muhammed är en påhittad figur«. Sedan hamnade Seriefrämjandets utställning »Mus Mouse Maus« (vars bilder även återfanns som bildbilaga i B&B nummer 184) i blåsväder då en grupp i Stockholm tog anstöt av ett av bidragen som utpekades som antisemitiskt, eftersom det i detta drogs paralleller mellan Förintelsen och Israels agerande i Palestina. Naturligtvis hade varken Seriefrämjandet eller den enskilde serieskaparen några antisemitiska avsikter, men det är intressant att serier väcker så starka känslor. »Mus Mouse Maus« har också, på grund av alla skriverier, blivit Seriefrämjandets mest sedda och uppbokade utställning på mycket länge. Än mer omtalad, omskriven och omdebatterad är frågan om huruvida serieteckningar ska kunna fällas enligt samma lag som reglerar barnpornografi i fotografi, på film och i andra bildmedia. Frågan har aktualiserats på grund av den dom som föll mot en känd svensk översättare av japanska serier (se nyhetsartikel i B&B 184 för mer detaljer). Denna dom fastställdes nyligen i hovrätten, men har överklagats till Högsta domstolen. Debatten fortsätter. Att avgöra vad som är och vad som inte är barnpornografi är naturligtvis svårt och när det gäller serier tillkommer frågan om tecknade bilder verkligen kan jämställas med foto (som i sig är bevis på ett ännu grövre brott). Min inställning är enkel: serier är en konstart och bör behandlas därefter. Ska seriebilder dömas ska även nakna barn i målningar på Nationalmuseum, barndomsskildringar av våra stora filmregissörer och så vidare nagel­faras. Allt annat är hyckleri!

Comments are closed.