:
Bild & Bubbla. Feministiska sexserier omslag
Sex och serier!

bob175s7

Om jag, som ordförande för Seriefrämjandet, här uttalar tanken att jag tycker serier är intressant, förvånar det troligtvis ingen. Om jag däremot skriver att jag tycker att sex är intressant (och kul för den delen), blir nog desto fler förvånade. »Sånt talar man ju inte om!« Men så är det. Faktum är att en av mina allra första bokidéer var en stor bok om sexualitet i serier. Visst finns det många böcker i detta ämne (tro mig, jag har samlat på mig ett mindre referensbibliotek inom detta område under årens lopp), men ingen som egentligen avhandlar ämnet på ett bra sätt. Det blir nog en bok, endera dagen … Nåväl, att kombinera tecknade serier och sexualitet har länge varit milt sagt problematiskt. Fördomen om denna konstform har sedan tidigt 1900-tal varit att serier i praktiken enbart lämpar sig för enkel barnunderhållning. Om man lägger till den västerländska traditionen att försöka »skydda« barn från beskrivningar av sexualitet i alla dess former (utom möjligtvis då kliniska genomskärningsbilder i pedagogiskt material), uppstår naturligtvis ett dilemma. Resultatet har blivit antingen fullständigt avsexualiserade serier, med de mest underliga resultat som Disney-världens farbrorsystem (för att undvika att visa upp figurer som bevisligen haft sex), eller ren pornografi. Fältet däremellan har mer sällan bevandrats, vilket naturligtvis ger en skev bild av verkligheten. OK, nu tar jag i, men det var med stor glädje jag hörde talas om projektet Femisex och boken »Drift«. Inte bara att avsikten var att skildra sexualitet ur ett kvinnligt perspektiv, utan även att man avsåg framställa sex som något positivt, utan att skämmas för det eller förfalla till att göra pornografi. »Drift« och Femisex känns som något denna fortfarande unga och outvecklade konstform behöver. Lägg därtill den japanska sexrådgivningsserien »Manga Love Story«, som lyckas med konststycket att vara både underhållande och pedagogisk, och det är tydligt att vi har ytterligare ett ämnesområde som erövrats och inlemmas i de tecknade seriernas arsenal.

Comments are closed.