:
B&B 201 omslag
Sveriges nya exportvara

bob200s7

Det kan vara svårt att se trender och tendenser i sin egen värld, men enklare att göra detsamma om andras verkligheter; att se något utifrån och därmed kunna urskilja strömningar i ett hav av detaljer.

Jag har i snart ett decennium i intervju efter intervju, såväl för svenska som utländska journalister hävdat att det är den unika tillväxten av kvinnliga serieskapare som kommer att sätta Sverige på seriekartan internationellt. För mig kom denna insikt genom att jag sedan lång tid tillbaka med jämna mellanrum besöker seriefestivaler runt om i världen och då har sett att, förutom i Japan, de kvinnliga serieskaparna och deras alster per jämförelse ofta lyser med sin frånvaro. Visst finns det kvinnliga serieskapare i praktiken i alla länders seriekulturer, men de ses alltför ofta som en anomali, ett undantag som bekräftar regeln i en annars mansdominerad bransch.

Det som skett i Sverige det senaste decenniet är därmed unikt och har inte bara breddat den svenska seriekulturen och samtidigt läsekretsen, utan också inneburit att det i Sverige skapas serier som ofta saknar motstycke i resten av världen.

Därav att jag till exempel valde att avsluta den historiska genomgången i boken »Swedish Comics History« (2010) med kapitlet »The 21st Century – Women Take Charge«, en bok som Seriefrämjandet har delat ut till ett stort antal förläggare, redaktörer och journalister på mässor och festivaler runt om i världen.

Därför är det intressant att se att utländska skribenter numera allt oftare tittar in på vår seriekultur, och mycket riktigt fastnar för den stora bredd och djup som de kvinnliga serieskaparnas alster står för.

Nyligen skrev en av Bild & Bubblas återkommande skribenter, norrmannen Øyvind Holen, en stor artikel om den nya generationen av svenska serieskapare, som trycktes i den norska tidningen Dagens Næringslivs söndagsbilaga D2, med omslag av svenska Ellen Ekman (som vi porträtterade i förra numret). Denna syn på den svenska seriekulturen med utländska ögon tyckte vi var så intressant att vi nu översatt texten och publicerar den i detta nummer.

I detta nummer kan du även bland annat läsa om det nystartade Syster Förlag och om Malin Billers nya stora Fröding-bok; bevis för att denna utveckling av den svenska seriekulturen fortsätter.

 

Comments are closed.