:
Bild & Bubbla. Dick Harrison i Tintins fotspår omslag
Tintin-landet Sverige

bob176s7

Tintin är ett fenomen för sig i serievärlden. Hur skall man annars förklara att en serie skapad i det lilla chokladätande landet Belgien för mer än ett halvsekel sedan fortfarande engagerar läsare här uppe i den kalla nord? Bonnier Carlsen, som ger ut Tintin i Sverige, låg på det glada 70-talet bakom den albumvåg som formade generationer av läsare. Jag tillhör själv dem som växte upp då och formligen slukade den strida strömmen av nya album med serier som »Asterix«, »Spirou«, »Gaston«, »Lucky Luke« och så vidare. Det var en utgivning och en läsglädje som väl närmast kan liknas vid dagens mangaboom. Men albumvågen ebbade ut i början på 90-talet, och av alla dessa europeiska albumserier är det bara »Tintin« som behållit greppet om de svenska läsarna och dessutom hela tiden hittar fram till nya generationer. Visst, det utkommer med jämna mellanrum inbundna samlingsvolymer med andra klassiska europeiska albumserier, men de skapar inte tillnärmelsevis lika mycket uppmärksamhet som nyutgåvorna av »Tintin«. Ett annat tecken på denna popularitet är den nystartade föreningen Generation Tintin, som har en tillströmning av medlemmar som visar att svenskarna bara väntat på en förening inriktad på »Tintin«. Mer om den i en nyhetsartikel senare i tidningen. Vad jag skulle komma fram till var att för detta nummer av Bild & Bubbla har serietecknaren Jimmy Wallin och historieprofessor Dick Harrison skapat en serie som bygger på deras intresse för och kärlek till serien »Tintin«. Att detta skulle bli uppmärksammat visste vi, men kanske inte att det skulle skapa rubriker i de flesta media runt om i Sverige i samma stund vi lade ut det preliminära omslaget på tidningen på Facebook. Men så var det. Den dag nyheten kom ut blev jag uppringd på kvällen av en utschasad Jimmy som berättade att han inte hunnit arbeta på hela dagen på grund av det mediedrev som dragits igång, och att nyheten till slut hittat sin väg till text-TV:s sidor. Ja, så går det när man ger sig av till Tintin-land.

Comments are closed.