Gert Lozell

Gert Lozell, svensk serieskapare född 1969. Har tecknat och skrivit ”91:an” sedan 1987. Har även bidragit med manusidéer till Krister Peterssons ”Uti vår hage” samt tagit över dennes skapelse ”Vi å Pappa”. Lozell tecknar även den egna serien ”Zwonk”.

Tecknare