Oscar Hjelmgren

Oscar Hjelmgren, född 1986, svensk serieskapare och illustratör som sitter i Serieateljén i Göteborg.

Tecknare

Författare