Rolf Lindby

Rolf Lindby (född 1957), är en svensk redaktör. Lindby var 1975–1980 redaktör för Serieguide, som under hans ledning utvecklades till att bli en av de bästa serietidskrifterna som givits ut i Sverige.[1] Han var sedan förlagsredaktör på Carlsen/if (198?–1983) och Alvglans (1983–200?).[2] Medarbetare i ”Seriekatalogen”. Serieöversättare under 1970-, 1980- och 1990-talen. Numera dataansvarig på Bulls Presstjänst.

Översättare

text av