avatar
En ohelig allians

en ohelig allians omslag

Daniel Thollin är en serieskapare där man kunnat se en tydligt uppåtgående kurva under de senaste åren. Han har gått från fanzinpubliceringar till utlandspublicering, medskapare till Ola Skogängs Theos ockulta kuriositeter och nu utgiven på ett etablerat förlag med sitt första egna album.

En ohelig allians handlar om den svenske karolinen Alexander Drake. 1702 intar svenska styrkor under Karl XII:s ledning Krakow och Drake uppdagar en komplott mot kungen. Till sin fasa upptäcker Drake indikationer på att hans egen far är inblandad i den konspiration som leds av den mystiske Gule Kungen. Alexander Drake deserterar och tar sig hem till Sverige för att konfrontera sin far. Han finner både gården och fadern förändrade …

Jag ska villigt erkänna att jag är svag för historiska filmer, TV-serier, böcker och tecknade serier. Thollin använder skickligt de historiska miljöerna som kulisser men fördjupar sig inte särskilt mycket i de historiska skeendena. En ohelig allians är primärt en äventyrshistoria med skräckinslag satt i en intressant tidsperiod. Teckningarna känns moderna och förankrade i en modern anglosaxisk tradition där stämning och kontraster prioriteras över en absolut realism. Det enda jag kan invända mot är att tuschlinjerna emellanåt känns lite väl grova.

Skräck är en genre som Thollin kan och som dominerat hans produktion hittills. Den här gången har de övernaturliga inslagen dock fått stå tillbaka till förmån för en minst lika otäck realism, enligt uppgift på förläggarens inrådan. Dock vilar det hela tiden en Lovecraftsk atmosfär över det hela – vem vet, kanske får det övernaturliga blomma ut i nästa del?

Utdrag ur En ohelig allians av Daniel Thollin. Copyright upphovsmannen/Albumförlaget.

Utdrag ur En ohelig allians av Daniel Thollin. Copyright upphovsmannen/Albumförlaget.

David Haglund

Comments are closed.