Mallan kommer bort

Mallan2 - kommer bort omslag.
I ett mellanting mellan bilderbok och serie väver Križan en lagom spännande historia för de yngre barnen.

Med ett enkelt, smakfullt bildspråk, och uttrycksfull textning berättas det om när Mallan kommer bort.

Bildernas tydliga linjer och begränsade färgskala (främst gröna och blå toner) gör dels att helhetsintrycket blir väldigt enhetligt och lättöverskådligt, och dels att den känslomässiga effekten förstärks när detta bryts upp och andra färger används.

Både text och bild passar den tänkta målgruppen, men det är inte en barnbok som vuxna kommer tycka är intetsägande, utan det finns någonting att uppskatta för alla åldrar. Boken behandlar också ämnet ilska till viss mån, och kan vara en bra ingång till en konversation med barnen.

Recensent: Aiden Kvarnström

Mallan av Nicolas Krizan.

Mallan av Nicolas Krizan.

redaktion

Comments are closed.