Dylan Dog

Dylan Dog: Reflektioner

dylan dog 16 reflektioner omslag

Detta är berättelsen om när Dylan Dog kallades till ett hus för att få ett slut på fasorna som uppenbarat sig i källaren… 12 sidor sv/v + omslag, format 20 x 26 cm. Texten är hämtad från förlagets hemsida.