Generic filters
Exact matches only
 • Nyheter
 • Nyheter

Stadsbiblioteket satsar för närvarande på att lyfta fram Stockholm i litteraturen. En förfrågan om medverkan riktades till serieskaparen Per Demervall som i sina egna seriealbum ”Röda rummet”, ”Det var inte så länge sen” och ”Rosenhanes äventyr” skildrat Stockholm under olika tidsepoker. Hos Per föddes idén om att göra något större: att blanda in Seriefrämjandet och att få flera serietecknare att medverka.

”Det finns så många tecknare som skildrar Stockholm, så jag tänkte att man kunde samla flera av dem och visa på den bredd som finns”, säger Per Demervall.

Utställningen som producerats av Seriefrämjandet Stockholm samlar ett urval av Sveriges främsta serieskapare. Den presenterar deras Stockholmsbilder i en tidslinje som börjar med Barna Hedenhös och slutar i nutid. Bland de många serieskaparna finns exempelvis Peter Bergting, Ola Skogäng, Jan Lööf, Rolf Gohs, Coco Moodyson, Jakob Nilsson, Magnus Knutsson och Anneli Furmark. Utdrag ur serier som ”Röda rummet”, ”Gängkrig 145”, ”Mumiens blod”, ”Bellman”, ”Mystiska 2:an”, ”Roparen” och ”Ratte” presenteras. Ambitionen är att lyfta fram skildringar där Stockholmsmiljöerna spelar en viktig roll i berättandet.

Det rör sig naturligtvis om ett urval, utställningen gör inte anspråk på att vara komplett.

Den 18 november inleds utställningen med vernissage och paneldiskussion i Rotundan på stadsbiblioteket. Diskussionen leds av radioprofilen och författaren Niklas Krog. Utställningen pågår året ut, men planer finns på att göra det till en vandringsutställning som kan ställas ut på fler ställen i staden.

Under utställningen kommer även ett Stockholmspaket med serier att erbjudas till förmånligt pris.

I samband med utställningen ordnar Seriefrämjandet också stadsvandringar i seriernas tecken, preliminärt 8 samt 15 november kl. 13-15. Där besöker man miljöer som skildrats i kända serier. Överraskningar utlovas längs vägen. Biljetter kan köpas på stadsbiblioteket. Preliminära datum.

Seriefrämjandet (SeF) grundades 1968 och är ett riksomfattande förbund för serieintresserade. SeF verkar för ett höjande av den tecknade seriens status som uttrycksmedel, och en större kunskap om dess karaktär och särdrag. Bland annat så var SeF pådrivande när det statliga seriestödet infördes. SeF ger också ut kulturtidskriften Bild & Bubbla. Därtill fungerar Seriefrämjandet som en träffpunkt där man kan diskutera serier, och lokalföreningar finns i Skåne, Göteborg och Stockholm. För utställningen “Stockholm i serier” ansvarar Stockholmsföreningen.

Lista över medverkande serieskapare (i alfabetisk ordning):

 • Bertil Almqvist
 • Peter Bergting
 • Per Demervall
 • Mats Ekberg
 • Kristina Abelli Elander
 • Pelle Forshed
 • Anneli Furmark
 • Johan Höjer
 • Stef Gaines
 • Rolf Gohs
 • Mikael Grahn
 • Jonas Jansson
 • Magnus Knutsson
 • Jan Lööf
 • Coco Moodysson
 • Jakob Nilsson
 • Ola Skogäng
 • Stefan Thungren

För mer information samt bildmaterial, kontakta:

 • David Haglund, ordförande SeF Stockholm E-post: bildobubbla@gmail.com
 • Per Demervall, Presskontakt, Tel: 08-448 29 36, Mobil: 0733-421 908, E-post: per@demervall.se