Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
  • Nyheter

I mitten av december uppstod en smärre konflikt bland användare på Seriewikin, en konflikt som främst handlade om privatpersoners eventuella rätt att slippa figurera på webben. Det hela eskalerade tyvärr till en häftig ordväxling mellan flera användare som även spillt över till andra ställen.

Med styrelsens goda minne har Seriewikins redaktörer fattat beslutet att bifalla två enskilda användares begäran om att strykas ur Seriewikin. Vi kan först konstatera att vi inte brutit mot någon lag genom att publicera sådan information om personer, då den inte kunnat rubriceras som ”kränkande” eller på annat sätt utlämnande. Vår slutsats är alltså att vi måste väga hänsyn mot allmänintresse. I de här fallen har vi sett allmänintresset för dessa personer som ringa och bifallit begäran.

Det är dock tveksamt om vi kan visa en sådan hänsyn till publicerade serieskapare och förläggare. Dessa är redan ute i offentligheten via sina verk, vilket i sig innebär ett visst allmänintresse. Ett flertal av dem finns dessutom redan nämnda i bibliografiska och biografiska texter. Det får bli en bedömning från fall till fall om och när en sådan formell begäran om strykning skulle inkomma.

Proceduren om man vill bli struken måste bli enklare, är en slutsats vi redaktörer dragit. Numera kan man kontakta direkt redaktionen på e-postadresen seriewikin@serieframjandet.se om man har något att framföra. På förekommen anledning vill vi understryka att raderingar utan föregående diskussion, av hela artiklar eller längre textstycken, i regel betraktas som sabotage eller vandalisering i wikisammanhang – så även här. Vi anser inte att det är rätt sätt att arbeta i ett kollektivt projekt utan försöker hellre diskutera oss fram till en kompromiss.

Diskussionen gick som sagt överstyr, något som vi redaktörer vill ta på oss en del av skulden för. Med facit i hand borde vi ha satt ner foten tidigare, varit synligare i diskussionen och lättare att kontakta. I framtiden kommer personangrepp och liknande konsekvent att raderas. Det har även framförts önskemål om att vi ska beakta hur användare bär sig åt på andra delar av webben. Redaktörerna är dock eniga om att våra eventuella disciplinära åtgärder endast kan baseras på hur folk beter sig inom Seriewikins ramar.

Våra lösningar kommer förstås inte att uppskattas av alla, men vi har försökt att beakta alla åsikter.

Ovanstående är en sammanfattning av det fullständiga uttalandet, som kan läsas här.

/ Seriewikins redaktörer:
Andreas Eriksson, David Haglund, Ola Hellsten