Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter

Författaren Janne Lundström (f. 1941) har tilldelats Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfonds Kulla Gulla-pris med motiveringen:

”I Janne Lundströms omfattande och mycket varierade författarskap sammanflätas problematik och moral med intrig och yttre handling vilket gör att han med stor konstnärlighet och precision tydliggör de konflikter – kulturella, ekonomiska och sociala – som gestaltas. Janne Lundström skriver med en uppenbar strävan att nå många, även pojkar, med lässtoff som vidgar vyer och engagerar. Han anlägger alltid perspektiv som låter individer ur ett folkhav framträda så att läsaren inte glömmer dem. Precis som Marta Sandwall-Bergström själv gjorde.”

Priset utdelas i samband med Sveriges Författarförbunds årsstämma den 7 maj i Stockholm. Juryn har bestått av Janne Carlsson (Sveriges Författarförbund), Jan Hansson (Svenska barnboksinstitutet) och Sonja Svensson (repr. för Samfundet de Nio).

Janne Lundström har skrivit åtskilliga barn- och ungdomsböcker, men han har även ett förflutet inom seriebranschen. Han var under många år verksam som manusförfattare till bland annat ”Fantomen”, ”Gerilla-serien” och ”Johan Vilde”, och var redaktör för bland annat Agent X9 1969–1975. Han var också med och grundade Seriefrämjandet 1968.

Länkar: