Generic filters
Exact matches only

Seriefrämjandets prestigefulla Unghundenplakett för främjande av barn- och ungdomsserier i Sverige går i år till Positiv förlag. Priserna delas ut av den kände historikern och serievännen Dick Harrison på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg (Seriefrämjandets seriescen, monter A02:39, lördag 24 september kl. 15.00).

Juryns motivering: “Positiv förlag har, helt på egen hand och mot alla odds, startat den utmärkta månatliga barnserietidningen ‘Tivoli med vänner’. Tidningen innehåller enbart originalproducerade svenska serier och har engagerat en stor del av Seriesveriges tecknare i produktionen av barnserier. Man har ett redaktionellt helhetsgrepp, ett personligt tilltal och en nära relation till sina unga läsare med serieworkshops, aktiva insändarsidor etc. Dessutom har förlaget givit ut en inspirerad serieversion av barnboksklassikern ‘Loranga, Masarin och Dartanjang’, tecknad av Sara Olausson.”

Positiv förlag startades av Camilla Nyman och Jennie Warg 2008, med syfte att ge ut en ny högkvalitativ serietidning för barn i åldern 5-10 år. Första numret av “Tivoli med vänner” kom ut våren 2009. Utöver huvudserien, som handlar om ett kringresande tivoli, innehöll tidningen både fasta serier och gästserier av olika svenska serieskapare. Bland kända namn som medverkat kan nämnas Johan Wanloo, Joakim Lindengren och Anna-Clara Tidholm. Trots lovord från kritiker och recensenter har Tivoli dessvärre dragits med svårigheter vad gäller distributionen. Efter en lång tid med problematisk ekonomi tog förlaget i början av juni 2011 därför det sorgliga steget att upphöra med butiksdistributionen, vilket, eftersom prenumerationerna enbart inte räckte till, innebar att tidningen måste läggas ned. Efter detta besked har dock prenumeranter börjat strömma till på tidningens prenumerationssida, och förhoppningsvis kan tidningen överleva.

Seriefrämjandet har valt att gå ut med nyheten om Unghundenpriset redan nu med anledning av Positiv förlags situation. Namnet på övriga pristagare kommer att offentliggöras inför utdelningen. Pristagarna utses av en speciellt utnämnd jury. Juryns sekreterare och kontaktperson är Ola Hammarlund (070-40 86 196, ola.hammarlund@serieframjandet.se).

Mer om Urhunden-priset, finns att läsa på: www.serieframjandet.se/urhunden

Av: Ola Hammarlund. Publicerad: 15 Jun 2011