Generic filters
Exact matches only

Nomineringarna till Seriefrämjandets Urhundenplaketter för 2012 är nu klara. Juryn kommer att sammanträda senare i vår och utse de slutliga mottagarna. Prisutdelningen kommer att äga rum på Seriefrämjandets seriescen på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Nomineringar till Urhunden 2012 för 2011 års bästa originalsvenska seriealbum

-Hansson, Sara: Vi håller på med en viktig grej (Ordfront Galago)
-Jonsson, Mats: Mats kamp (Ordfront Galago)
-Kanarp, Loka/Edenborg, Carl Michael: Hungerhuset (Kolik)
-Källblad, Mats: Lång väg tillbaka (Optimal press)
-Neidestam, Lina: Maran (Kolik)

Nomineringar till Urhunden 2012 för 2011 års bästa till svenska översatta seriealbum

-Bakman, Rikke: Glimtar (Optimal press; da.)
-Katin, Miriam: När mamma brände Gud (Epix; am.)
-Muller, Catel/Bocquet, José-Louis: Kiki från Montparnasse (Kolik; fra.)
-Sacco, Joe: Gaza : fotnoter till ett krig (Ordfront Galago; am.)
-Simmonds, Posy: Tamara Drewe (Wibom Books; brit.)

Ledamöter i Seriefrämjandets Urhundenjury 2012

Ainur Elmgren, historiker, Helsingfors
Håkan Fredriksson, serieexpert, Sköndal
Ola Hammarlund (sekr.), bibliotekarie, Bandhagen
Dick Harrison, professor, Åkarp
Liv Lingborn, seriepedagog, Trondheim
Sofia Olsson, Serietecknare och kulturjournalist, Stockholm
Fredrik Strömberg, lärare vid Serieskolan i Malmö, Malmö
Peter Wallström, serieexpert, Höör

Om Urhunden och Seriefrämjandet

Seriefrämjandets pris Urhunden delas sedan 1987 ut årligen till föregående års bästa svenska respektive översatta seriealbum. Priset är uppkallat efter en klassisk svensk seriefigur (en korsning mellan hund och dinosaurie) från sekelskiftet av Oskar Andersson, signaturen OA. Sedan 1994 delas också ut ett speciellt pris, Unghunden, till någon eller några som gjort insatser för barn- och ungdomsserier i Sverige. Pristagarna utses av en speciellt utnämnd jury.

Seriefrämjandet grundades 1968 och verkar för ett höjande av den tecknade seriens status som uttrycksmedel, och en större kunskap om dess karaktär och särart.

Seriefrämjandet ger ut facktidskriften Bild & Bubbla, Sveriges enda regelbundet utkommande tidskrift om serier, med fyra nummer per år, samt publicerar serier och litteratur om serier.

Dessutom anordnar Seriefrämjandet och dess lokalföreningar festivaler, debatter, utställningar, föredrag m.m. Genom Svenskt Seriearkiv arbetar Seriefrämjandet också med att kartlägga och dokumentera den svenska seriehistorien. Seriefrämjandet har lokalföreningar i Uppsala, Göteborg, Skåne och Stockholm.

Seriefrämjandets adress:
Friisgatan 15b
214 21 Malmö
040-661 40 70
Fax: 040-661 40 73
http://www.serieframjandet.se/
info@serieframjandet.se

Mer information om Urhundenplaketterna finns på
http://urhunden.se/

Kontaktperson för Urhunden är Ola Hammarlund, 08-87 71 04,
ola.hammarlund@serieframjandet.se