Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter

Årets första nummer av Bild & Bubbla, nummer 194, produceras i detta nu och utkommer i mars. Huvudartikeln utgörs av ett möte med serieskaparen Sara Granér (»All I Want for Christmans is planekonomi«), som också tillhandahåller materialet till bildsektionen.

Dessutom intervjuar vi de unga svenska serieskaparna Aurora Walderhaug (»Döden«) och Lisa Ewald (»Allt kommer bli bra«) samt ger en inblick i den gamla klassikern »Willy på äventyr«. Numret innehåller även en intervju i serieform med Kalle Anka-tecknaren Don Rosa.

I nummer 194 satsar vi också speciellt på seriereportage. Vi får följa Simon Rohrmüller till den amerikanska seriefestivalen WOW Comics, Jenny Tavaroch berättar om ett besök på en baltisk seriefestival, Johnie Ekman rapporterar om hur det gick på Seriescenen på Bok- och Biblioteksmässan och Matttias Elftorp ger via en fotoserie en känsla av hur det gick på Seriefrämjandets egen vuxenseriefestival AltCom 2012.

Dessutom nyhetsrapporter om bland annat Tintin-gate, serieboksrecensioner, recensioner av seriefanzin med mera. Ännu ett fullmatat nummer om konstformen tecknade serier.

Bild & Bubbla 194 sänds direkt till medlemmar i Seriefrämjandet och kan köpas i större tidskriftsbutiker och seriebutiker. Numret kan även förbeställas i Seriefrämjandets webbshop serieaffären.se