Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
  • Nyheter

Serier är ett visuellt berättande som både kan ses som bildkonst och litterär text. Den används idag till vitt skilda genrer, som allt från självbiografiska, dokumentära och journalistiska serier till fiktiva berättelser. Det visuella uttrycket är en lika stor del i berättandet som den i serien skrivna texten.


I utställningen visas verk av ett urval serietecknare som utvecklat egna bild- och berättarstilar som alla har anknytning till norra Sverige. I några av utställningens visade verk, finns även det norrländska med i berättelsen.

Deltagande serietecknare:
Max Andersson, Gerd Aurell, René Engström, Anneli Furmark, Armita Ghazinezam, Joanna Hellgren, Mats Jonsson och Sofia Karlström.

Utställningen öppnas lördag 18 maj kl 19.00 i anslutning till Umeå kulturnatta.

Under utställningsperioden erbjuder Bildmuseet workshops och pedagogisk verksamhet för att inspirera till ett eget serieberättande.

Utställningen är producerad av Bildmuseet i samarbete med Skellefteå konsthall och tecknaren Jonas Lidström Isegrim.

Från hösten 2013 och under 2014 kommer en mindre version av utställningen att turnera runt  i Västebottens län.

Serier från norr 
  • • Bildmuseet 18 maj till 13 oktober 2013
  • • Turné i Västerbotten oktober 2013 till december 2014