Generic filters
Exact matches only

Fakta

Blå Blå
Av: Författare: Shabnam Faraee
Tecknare: Shabnam Faraee
Omfång: 72 sidor i svartvitt/färg
Format: Häftad
Utgivare: Seriefrämjandet & Tusen Serier
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Utgivningsland: Sverige
ISBN: 9789186667252
Betyg:

Blå

Böcker

”Blå” är en förtjusande, poetisk serieberättelse som under den vackra ytan döljer en något svårtolkad men fascinerande allegori om en människas psykiska kamp och frigörelse.

Shabnam Faraees ”Blå” är en av utgåvorna under den nystartade paraplytiteln ”Tusen serier”, ett projekt drivet av Seriefrämjandet som syftar till att bredda perspektiven i svenska serier och låta dem spegla det svenska samhällets mångkultur. Faraee kommer ursprungligen från Iran och är en mångsidig grafisk konstnär som verkar ha jobbat med mer eller mindre alla former av visuell konst. I och med ”Blå” har hon nu, på ett personligt sätt, även tagit sig an serieberättandet som artistisk uttrycksform.

Fysiskt sett ser inte ”Blå” ut att vara mycket för världen, med sina 72 sidor med en bild per sida och ett anspråkslöst format som kan liknas vid en snedställd pocketbok. Innehållsligt rör det sig dock om ett storslaget, poetiskt bildverk. På ytan rör det sig om en ensam kvinnas berättelse om sitt underliga kärleksförhållande med en hökliknande fågel som besöker henne. Det är en stämningsmättad och fängslande historia som emellertid också är något svårgripbar i det svävande metaforanvändandet. Hela albumet förefaller hursomhelst vara en vackert utstuderad allegori om en människas flykt eller frigörelse. Serieberättelsens psykologiska kärna är en suggestivt drömsk och känsloladdat intim betraktelse av kärlekens och sorgens effekter på ett människoliv.
Seriens behållning ligger inte minst i Faraees vackra, känsloladdade bildspråk. Längre ordlösa passager varvas med poetiskt kärnfulla textbitar med skrivmaskinstypsnitt. Teckningarna är enkla men dämpat expressiva. Faraee blandar stora mängder suggestiv svärta med livfulla blåa vattenfärgsstänk, stundtals i varmare och stundtals i iskalla nyanser. Resultatet är en oerhört vacker liten seriebok.

Sammanfattningsvis är ”Blå” en unik serieberättelse på ett uppfriskande sätt utforskar seriemediets estetiska och tematiska möjligheter som stämningsladdad, mångfacetterad uttrycksform. Faraees avancerande metaforanvändande är modigt och spännande, men kanske lite för djupsinnigt och abstrakt för att föra ut hennes lite svårtolkade budskap på ett riktigt effektivt sätt. Det Faraee förlorar i tydlighet vinner hon emellertid i seriens fascinerande, sagolika atmosfär och i dess förförande känslostyrka. ”Blå” är rakt igenom välformulerad, tankeväckande och väldigt vacker. Det är inget mindre än särpräglad, poetisk seriekonst som flyttar fram gränserna för vad seriemediet kan vara.
Erik Sundblom, oktober 2014