Generic filters
Exact matches only

The Haddocks of havoc

Fanzin

The Haddocks of havoc
Av: Kalle Landegren
Omfång: 24 sidor
Format: A5
Pris: 60kr + porto
Kontakt: lakkel@hotmail.com
Hemsida: lakkel.wordpress.com

Jag kan börja med att slå fast att omslaget på The Haddocks of havoc, liksom mycket av innehållet, tillhör det mest aptitliga jag stött på bland fanzin på senare tid – och Kalle Landegren kan även på övriga punkter sägas tillhöra de mer kompetenta självpublicerade serietecknare i Sverige idag. Hans serier har redan för ett antal år sedan medverkat i Galago och Rocky Magasin, men något riktigt genomslag har det inte ännu blivit. Landegrens egensinniga serier skulle förvisso hålla för publicering i bokform, och i flera andra forum – jag tänker mig dock att det är kvantiteten, snarare än kvalitén i hans produktion som är förklaringen till att det inte ännu blivit någon bok.

Haddocks of havoc kan i första hand beskrivas som ett hopplock av olika alster av Landegren: första halvan består av korta humorserier och skämtteckningar, illustrationer med surrealistisk betoning, medan andra halvan av fanzinet utgörs av den längre, ordlösa och drömlika serien Äggjakt (känd från Galago). Det är en behaglig bredd som framträder, samtidigt infinner sig lite av en känsla att det är en portfolio man tittar i, snarare än ett enhetligt fanzin. Mersmaken som The Haddocks of havoc ger, på såväl det humoristiska som det mer experimentella, är emellertid mycket stark.

Henri Gylander

Haddocks_sida