Generic filters
Exact matches only

Vi drar i Österled

Fanzin

Av: Jesper Nordqvist
Omfång: 128 sidor
Format: B5
Pris: 100 kr
Kontakt: rag@ragathol.com
Hemsida: ragathol.deviantart.com

”Vi drar i Österled” samlar på sina imponerande 128 sidor ett antal serier av Jesper Nordqvist, internationellt även känd som Ragathol, som låtit sig inspireras av de så kallade Touhou-spelen. Det handlar om en lång rad dataspel utvecklade av japanska Shanghai Alice Gengakudan, och tillhör de mest framgångsrika indieselprojekten genom tiderna. Spelen, som getts ut sedan sena 90-talet, utspelar sig i fantasyvärlden Gensokyo (Illusionernas Hemvist), som befolkas av väsen och gudar ur den gamla japanska folktron. I början av fanzinet – som visserligen mer har känslan av ett gediget seriealbum – introduceras vi grundligt till några av de karaktärer som förekommer i spelen/serierna. Hur nära koppling dessa har till den ursprungliga japanska mytologin framgår inte riktigt, men det är en skara färgstarka figurer från magiker till månkaniner, från halvmänniskor till hålighetsväsen. Med ett enda undantag är de alla kvinnor (varav samtliga lite tradigt lever upp till gängse skönhetsideal).

Det finns ingen tvekan om att Jesper Nordqvist gett sig hän Gensokyo-världen med stor omsorg och passion, men också med ett påtagligt kreativt driv. Att blåsa ytterligare liv till och bygga fungerande berättelser kring karaktärer man lärt känna genom dataspel är en utmaning som han på många plan lyckats ro hem. Nordqvist tecknar snillrikt, och innehållsmässigt är serierna både levande och humoristiska. Ibland tycks viljan att ständigt underhålla dock väga tyngre än utvecklandet av karaktärerna, något som intressanta storyn till trots grumlar till dramaturgin lite på sina ställen. Karaktärerna är inte heller alltid lätta att skilja tydligt från varandra – även om kläderna och håret skiljer sig åt är ansiktsdragen och kroppsformen i de flesta fall närmast identiska. Här hade det kanske varit motiverat att unna sig större friheter gentemot spelens karaktärsdesign, i tydlighetens namn.

österled_inlaga

Serierna förekommer i kronologisk ordning, från 2009 till 2013. Även om samtliga håller en mycket hög nivå hantverksmässigt, kan man skönja en utveckling i Nordqvists tecknande. Den sista serien, The Prez VS The Press, platsar rentav i internationell klass: rakt igenom professionellt och elegant tecknad, med träffsäker dialog och allmänt flyt i berättandet. Här glöder Gensokyo verkligen till, och lämnar även en inom genren mindre bevandrad läsare som mig med en klar mersmak för manga och magiska väsen.

Mellan berättelserna serveras riktigt läckra, måleriska illustrationer i varierande stilar, och som avslut finns en ”tidningssektion” med underhållande notiser och annonser kopplade till serierna. Sammantaget kan ”Vi drar i Österled” därmed konstateras vara ett fanzin/seriealbum/showcase med extra allt.

Henri Gylander