Generic filters
Exact matches only

Du dog lite före mig

Fanzin

Av: Ane V.
Omfång: 24 sidor
Format: A5
Pris: 40 kr
Kontakt: babytahina@riseup.net
Webbsida: anev.noblogs.org

Du dog lite före mig utgörs enligt följebrevet av de tre första kapitlena av en kommande självbiografisk serieroman vid samma namn. Brevet upplyser även om att karaktärerna och författaren är alla icke-binära transpersoner och har pronomen “den”.

Karaktärerna ifråga utgör ett kollektiv i Umeå, vars tillvaro skakas om ordentligt en vinterdag då en av dess medlemmar, Mimmi, går bort. Dödsorsaken kan läsaren i denna inledande del av berättelsen bara gissa sig till – på fanzinets 19 sidor hinns det inte stiftas någon närmare bekantskap med varken berättarjaget eller Mimmi, men det är inte precis svårt att beröras av smärtan som det alltför tidiga avslutet på ett liv och en vänskap medför. Det hädu_dog_utdragr är en stark berättelse, som dessutom är skickligt berättad. Jag hoppas att få läsa många fler sidor av den framöver.

Ane V:s teckningar andas gott om värme och öm medmänsklighet. Den välbalanserade svärtan och de noggranna skafferingarna gör varje sida behaglig att se på. Bildberättandet är varierat, ibland dock till den grad att det stjälper till saker lite – färre käcka “inzoomningar” hade hjälpt läsaren att förbli fokuserad i det väsentliga. I övrigt framstår Du dog lite före mig som väl avvägt och helhjärtat utfört seriehantverk.

Henri Gylander