Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar
  • Artiklar
Bild & Bubblas egen julkalender fortsätter att återpublicera artiklar ur det förgångna. Den här gången handlar det om människorna som säljer in serier till dagspressen.

Oftast hör vi av förståeliga skäl mest om serieskaparna, men det är många människor som är involverade i att få ut serierna till läsarna. Dagspressens serier säljs ofta in av seriesyndikat, och 2020 gjorde Karin Didring intervjuer med representanter för svenska Bulls, norska Strand Comics samt danska PIB.

Lunch av Børge Lund företräds av Strand Comics. © B. Lund, distr. strandcomics.no

Länk