Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar
  • Artiklar
Bild & Bubblas egen julkalender fortsätter att återpublicera artiklar ur det förgångna. De senaste åren liknar ingenting annat, och i spåren på coronan kom oväntat nog en pappersbrist som satte utgivningen på spel för både bok- och seriebranschen.

Amazon och andra e-handelsjättar pekas ut som stora pappersförbrukare i takt med att allt fler handlar på nätet. Foto: Public.Resource.Org, används under Creative Commons Attribution 2.0 Generic License

Pandemin har som bekant fått enorma konsekvenser för hela världshandeln med stora störningar i leveranskedjorna. Utöver köbildning till europeiska tryckerier uppstod även en akut pappersbrist som ledde till att utgivning sköts upp eller skrinlades.

Läget sammanfattades i Bild & Bubbla nummer 231 (2/2022) och kompletterades med kommentarer från de svenska serieförlagen.

Tack och lov verkar den värsta pappersbristen vara över, men nu tornar nya orosmoln upp sig i form av lågkonjunktur och prisstegringar till följd av inflationen.

Länk: