Generic filters
Exact matches only
  • Artiklar
  • Artiklar
Bild & Bubblas egen julkalender fortsätter att återpublicera artiklar ur det förgångna. Under året lades Det Grymma Svärdet ner och vi uppmärksammar detta med en recension.

Omslagsbild Det grymma svärdet nr 35.Det Grymma Svärdet var en svensk alternativ kulturtidskrift som startades 2007 och lades ner 2022 efter 15 års utgivning. Så här sammanfattas tidskriften i Seriewikin:

Det grymma svärdet tar upp kulturyttringar som den övriga pressen inte ägnar någon större uppmärksamhet. Tidningen och innehållet är av varierande format och grafisk form.

Tidningen blandar noveller, intervjuer, serier, konst, fotografier, musik med mera.”

Bild & Bubbla har recenserat DGS ett flertal gånger. Det senaste numret vi behandlade var nummer 40, då Olivia Skoglund recenserade direkt för webbupplagan.

Länk: