Generic filters
Exact matches only

Medgivande till publicering

Detta avtal är avsett för medgivande från skribent, fotograf eller tecknare för publicering i Bild & Bubbla i tryckt eller digital form (webbplats/e-publikation).

Avsikten är att på sikt göra materialet från den tryckta tidskriften tillgängligt digitalt.

  • Medgivande

  • Undertecknad samtycker till publicering av material för Bild & Bubbla. Ingen ersättning utgår för publiceringen. Upphovspersonen äger upphovsrätten till materialet.