Generic filters
Exact matches only

#14

Thud 14 (4/1971)

Omslag: Jack Davis
Redaktör: Janne Lundström

Ett stort temanummer om censur, med artiklar om hur mycket serier redigeras, bearbetas och förändras innan de når läsaren.
• 16 sidor, 175 x 205 mm