Generic filters
Exact matches only

#151

Bild & Bubbla 151 (4/2000)

Omslag: Kati Kovacs
Redaktörer: Fredrik Strömberg, Jakob Hallin & Peter Nilsson

Stort specialnummer om Finland, med artiklar och serier med Matti Hagelberg, Tarmo Koivisto, Jii Roikonen, Jukka Tilsa, Petteri Tikkanen, Kati Rapia, Jenni Rope och Pentti Otsamo.
• 132 sidor, 210 x 278 mm