Generic filters
Exact matches only

#16

Thud 16 (2/1972)

Omslag: Burne Hogarth
Redaktör: Janne Lundström

Artiklar om »91:an« som 40-årsjubilerar, Lennart Elworth och »47:an Löken«, Tarzan i olika inkarnationer, rapport från lokalföreningen Uppsala Seriefrämjande.
• 20 sidor, 210 x 260 mm

Artiklar från detta nummer: