Generic filters
Exact matches only

#20

Thud 20 (2/1973)

Omslag: Rolf Gohs
Redaktör: Janne Lundström

Stort specialnummer om serieskaparen Rolf Gohs och hur hans serie »Mystiska 2:an« kom till. Artiklarna kompletteras av serien »Dödens fågel« av Gohs.
• 24 sidor, 210 x 260 mm