Generic filters
Exact matches only

#236 – Temanummer: Seriehistoria

Innehåll i detta nummer:

s. 05: Ledare
s. 06: Artikel: Från Söndags-Nisse till Rit-Ola
s. 14: Artikel: Katzenjammer Kids i Norden
s. 18: Artikel: Adamsons resa till Tyskland
s. 22: Artikel: Katzenjammer Kids på svenska
s. 28: Artikel: Seriearkivet 20 år
s. 44: Porträtt: Anna Bäfverfeldt
s. 46: Artikel: Klotjohan & C:o
s. 66: Artikel: Folkbildning om kolonialism
s. 74: Porträtt: Ulf Granberg
s. 76: Artikel: Sveriges första serietidning?
s. 78: Artikel: Rune Lindström
s. 80: Artikel: Böld & Fibbla
s. 84: Recensioner
s. 90: Serie: Serien som förändrade mitt liv

Bild & Bubbla 236 (3/2023)

Bild & Bubbla nummer 236 är ett specialnummer om svensk seriehistoria, med en hel del norska inslag. Här återfinns artiklar om klassiker som Adamson, Knoll & Tott/Pigge & Gnidde, Klotjohan, Johan Vilde och fanzinet Böld & Fibbla, en genomgång av Seriearkivets unika samlingar, intervjuer med Ulf Granberg, Thomas Storn och Anna Bäfverfeldt och en artikel om tidiga svenska serier utgivna i grannlandet Norge. Dessutom recensioner och inte minst en självbiografisk serie av den danske mästaren Peter Madsen (Valhall).