Generic filters
Exact matches only

#239 – Malin Falch

Innehåll i detta nummer:

s. 5: Ledare
s. 6: Aktuellt – Sverige
s. 8: Aktuellt – Norden
s. 10: Aktuellt – Europa
s. 12: Aktuellt – Nordamerika
s. 14: Aktuellt – Asien
s. 18: Förhandstitt – Lyckobäraren 2
s. 24: Redaktionen läser
s. 26: Intervju: Tommy Sundvall
s. 32: Porträtt: Marcus Malinda Lindmark
s. 34: Artikel: Sture Hegerfors
s. 42: Artikel: Sverigebilden
s. 48: Porträtt: MAL
s. 50: Intervju: Malin Falch
s. 56: Intervju: Nicolas Krizan
s. 64: Intervju: Thure Gunnarsson
s. 77: Webbserier
s. 79: Fanzin
s. 82: Recensioner
s. 92: Artikel: En Göteborgsk trio

Bild & Bubbla 239

Bild & Bubbla 238 innehåller bland annat intervjuer med ett flertal serieskapare, som Thure  Gunnarsson, Nicolas Krizan, Tommy Sundvall och inte minst Malin Falch (Norrsken). Numret innehåller även en artikel om bilden av Sverige så som den presenteras i serier från andra länder,  samt en artikel om Sture Hegerfors och det faktum att han nyligen tilldelas Kungens medalj. Dessutom, en förhandstitt på Sissel Gustafssons seriebok Lyckobäraren 2. Utöver detta nyheter från  hela världen, recensioner av serieböcker, webbserier och fanzin.