Generic filters
Exact matches only

#45

Bild & Bubbla 45 (3/1979)

Omslag: Johan Höjer
Redaktör: Göran Ribe

Artiklar om var serierna står politiskt, om alternativserier och franska vuxenserier. Tredje delen av artikelserien Seriernas byggstenar, om markeringar.
• 32 sidor, 210 x 260 mm

Artiklar från detta nummer: