Generic filters
Exact matches only

#96

Bild & Bubbla 96 (3/1990)

Omslag: Chester Gould
Redaktör: Per A J Andersson

Artiklar om Édika, »Dick Tracy«, »Agent Annorlunda«, den japanska seriekulturen och »Biffen & Bananen«. Intervjuer med Måns Gahrton och Johan Unenge.
• 44 sidor, 210 x 297 mm