Generic filters
Exact matches only

Denna volym innehåller de allra tidigaste Calsånböckerna, som tecknades 1981–1982 av de tre originaltecknarna Olle, Kalle och Lotta Stenstet. I dessa nummer skildras många viktiga händelser, som när Calsån träffade Joel, när Calsån rymde hemifrån, och när han byggde sina kojor. Bilderna har redigerats och placerats i rutor så att böckerna blivit mer lättöverskådliga. Flertalet berättelser i denna volym har även försetts med en beskrivande berättartext som underlättar förståelsen för händelseförloppen, då dessa tidiga böcker i sitt ursprungsskick kan vara svåra att få grepp om.