Generic filters
Exact matches only

Martin Kellerman har en unik förmåga att fånga in trender och stämningar från det senaste årtiondet. Kanske på ett sätt som ingen annan i hans egen generation. I denna samling med urklipp från början av nittiotalet fram till idag visar det sig än tydligare.

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.