Generic filters
Exact matches only

Bilder är betydelsefulla för oss. Den tecknade serien domineras av bilder. Läsa serier handlar således mycket om att tolka olika slags bildmeddelanden. Boken ger en infallsrik och bred grund för en mer kritisk och fördjupad läsning. Boken är tänkt som ett redskap till att träna upp förmågan att se lite djupare, som ett bidrag till en större medvetenhet när det gäller serier för barn och ungdom.