Generic filters
Exact matches only

I en tid av individualism och självförverkligande är det gemensamma viktigare än någonsin. Enbart genom sammanhållning är det möjligt att överleva i en kulturvärld som blir allt mer vinstorienterad och nyttomaximerad. De tysta samförstånden och bristen på konfliktperspektiv måste utmanas. Världens Ende är en motvikt i antologiform. Det rådande systemets ordning ifrågasätts genom texter, serier och illustrationer med det genuina och originella uttrycket som ledstjärna. Redaktionen drivs kollektivt av sex personer bosatta i Göteborg. Medverkar i första numret gör Björn Ahlén, Henrik Bromander, Kajsa Ekis Ekman, Ekta, Siska Humlesjö, Sandro Müntzing, Jon Mårtensson, Johannes Nilsson, Hannes Norrvide, Hanna Petersson, Salka Sandén, Pär Thörn och Johannes Torstensson.