Generic filters
Exact matches only

Uppsala skakas av en serie
oförklarliga händelser.
Gigantiska tentakler slingrar
sig runt domkyrkans torn.
Edgar, David och Lisa gör
allt för att hitta en lösning
och återställa staden till sitt
forna lugn.
Vondur är den avslutande
delen på serien 1000 Ögon:
Tupilak och Hrafnir.