Generic filters
Exact matches only

Som den mest kände av de daoistiska författare vars historiska existens kan bekräftas (forskarna är inte säkra på Laozi), omhuldar Zhuangzi särskilt den spontana attityden till livet: glöm förutfattade meningar, intellektuellt debatterande och ävlan, uppmanar han, och lyssna till ”naturens musik”. En särskild sorts frihet följer av att höra den musiken.

Tillsammans med de texter man tillskriver Laozi, bidrog Zhuangzi till ett alternativt filosofiskt ideal som hade lika stort inflytande på den kinesiska kulturen som konfucianismen. Genom århundradena har denna klassiska daoism påverkat många aspekter av kinesiskt liv, såsom bildkonst, litteratur, den senare daoistiska religionen och stridskonst. Den hade en särskilt stark verkan på zenbuddhismen.

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.