Kapten Zoom

Kapten Zoom, omslag

Antihjälten Zoom har beskrivits som en korsning mellan Stålmannen och Åsa-Nisse. Det stämmer, men endast delvis. Kapten Zoom är i många avseenden också en egen ”levande” figur. Han kommer från en avlägsen planet och vill veta hur det förhåller sig på jorden. Där fördjupar han sig i närsamhällets miljö och tar itu med de förväntningar som under den senaste generationen drabbat vår livsmiljö.

TV har tidigare sänt en serie program om kaptenens jordiska upplevelser. Programserien sändes i repris omkring nyår 1976/77. Det här seriehäftet berättar, i något förkortad form, samma händelser som återgavs i TV.

Kapten Zoom i TV var naturligtvis mer intensiv än seriehäftets. Televisionen levde högt på färgen och ljudet. I serietidningen är bilderna svart-vita. För den som hört texterna sjungas blir pratbubblorna säkert mer meningsfulla och levande än den som bara läst bubblorna. Nu finns kaptenen även på bandkassett och grammofonskiva, så den som vill kombinera serieläsandet med lyssnande har alla möjligheter…

Den tecknade serien om kapten Zoom är ett intressant försök. Det verkar emellertid av flera orsaker vara en försöksballong. Det är endast 24 sidor ”tjockt”, förlaget ger inga bindande löften om något kommande nummer – däremot vill man gärna höra vad läsarna anser om serien. Slutligen saknas numrering och en mer synlig datering av häftet. Bland tryckuppgifterna hittar man dock ”december 1976” och upplysningen att förstaupplagan är på 5 000 ex.

Den här typen av berättelse tilltalar sällan tonåringarna. Däremot kan yngre läsare visa intresse. Det är väl också på dessa som författarna riktar in sig. De vill börja att ändra de allra yngstas värderingar och öppna småttingarnas ögon för det som är galet i samhället.

Jag tycker antihjälten balanserar relativt bra mellan fantasi och upplysning, mellan realism och lekfullhet. Såväl berättelsen som teckningarna har vissa brister, men det måste man räkna med när en ny seriefigur debuterar. Det tar alltid tid att slipa bort ojämnheterna.

Erling Frick

[Ursprungligen publicerad i Bild & Bubbla nr 1/1977 (nr 35). Återpublicerad på Seriefrämjandets webbplats i mars 2010.]

Comments are closed.