Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter

Serieskaparen Mike Diana, som 1994 dömdes till ett hårt straff av en domstol i Florida för att ha publicerat en serietidning med »obscent« innehåll (»sedlighetssårande« är den närmaste svenska termen) har vi berättat om tidigare i B&B (se Right Said Fred, B&B 1 /95). I maj i år förlorade Diana även i en appellationsdomstol i Florida (ungefär delstatens »hovrätt«), som stödde underrättens domslut på två punkter av tre. Bara domen för att ha annonserat för obsceniteter upphävdes av appellationsrätten.

Domaren beskrev Dianas serier som »uppenbart anstötliga« och menade: »Om budskapet handlar om att känna sig som offer och att det händer hemska saker i vårt samhälle, som Diana hävdar, borde han ha skapat en form för det budskapet som inte var sedlighetssårande.«

På Comic Book Legal Defense Fund, den fond som stöder serieskapare och seriebutiker som blir åtalade, är man besviken över utslaget. Susan Alston, fondens direktör, sade: »Vi kan inte släppa fallet nu … Om vi förlorar fallet Mike Diana blir det ett prejudikat som myndigheterna kan använda för andra åtal.«

Delstaten Florida har gjort sig ökänd för sin moralkonservativa hållning i frågor gällande yttrandefrihet. Domen mot rapgruppen 2-Live Crew för några år sedan är välkänd. Trots det lutar Mike Dianas advokater åt att överklaga till Floridas högsta domstol innan man försöker med_ USA:s federala högsta domstol, eftersom den sistnämnda bara tar sig an mellan 3 och 6 procent av de fall som överklagas till den, och det anses inte troligt att fallet Diana tillmäts så stor nationell vikt.

Med viss möda har Diana lyckats få rättighetsorganisationen American Civil Liberties Union att gå med på att stöda honom, vilket kan vara en hjälp vid nästa överklagande. Lite uppmärksamhet har han också fått i tidningar som Playboy, Art in America och Wired. Ett samhällsprogram på TV-nätet NBC som uttryckte intresse för att göra ett inslag om Diana avstod dock därför att man kom fram till att saken »inte var intressant för majoriteten av publiken«.

Mike Dianas serier är utan tvekan frånstötande, vilket uppenbarligen gör att massmedia ryggar tillbaka för att ge honom publicitet. Delar av serievärlden har dock ställt sig bakom honom och även uttryckt uppskattning över hans arbeten, och han har fått serier publicerade i exempelvis Fantagraphics antologitidning Zero Zero.

Men Diana tycks ha lång väg att gå innan hans fall är färdigutrett i amerikanska domstolar.

Ursprungligen publicerad i Bild & Bubbla nr 130 (3/1996). Texten återges med skribentens tillåtelse.