Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
Arkivarie Thomas Storn samtalar med – från vänster – Jan E. Israelsson, Rolf Janson och Göte Göransson. Overheadapparaten visar en tidig teckning av Göransson från trettiotalet.
  • Nyheter
På Åbergs Museum presenterades den 19:e maj första boken från Svenskt Seriearkiv. Boken är resultat av de två senaste årens arbete med att genom intervjuer och insamlande av material dokumentera Sveriges seriehistoria.

Bokens huvudtema är serietidningarnas framväxt och då speciellt Serieförlagets verksamhet under femtio- och sextiotalet, vilket skildras i längre intervjuer med redaktörerna Rolf Janson och Jan E. Israelsson och tecknaren Göte Göransson. Intervjuerna har karaktären av karriärintervjuer, varför intervjuerna förutom Serieförlaget även kommer in på andra delar av intervjupersonernas långa yrkesliv.

Vid sidan om Serieförlaget skildras även Förlagsaktiebolaget Hansas verksamhet. Hansa var ett femtiotalets mindre förlag och som förutom serietidningarna även publicerade dåtida herrtidningar som Pin Up och Kavalkad. Boken avslutas med en detaljrik genomgång och analys av serierna i Folkskolans Barntidning fram till 1949. Året därpå skulle tidningsnamnet ändras till Kamratposten.

Presentationen den 19:e maj inleddes med att Lasse Åberg hälsade alla närvarande varmt välkomna till hans museum, som är inrymt i en ombyggd 100-årig ladugård belägen i Bålsta strax norr om Stockholm. För den som är intresserad av att läsa mer om museet och om Åbergs fantastiska samling av serieoriginal och Musse Pigg rekommenderas Ola Hammarlunds artikel i Bild & Bubbla 2003:1.

Svenskt Seriearkivs releasefest: Thomas Storn

Arkivarie Thomas Storn samtalar med – från vänster – Jan E. Israelsson, Rolf Janson och Göte Göransson. Overheadapparaten visar en tidig teckning av Göransson från trettiotalet.

Ett trettiotal personer var med under dagen av vilka flertalet var specialinbjudna. Här märks redaktörerna Alf Thorsjö (Knasen), Ulf Granberg (Fantomen) och Folke Müller (Centerförlaget och Williams Förlag), serieexperten och seriemanusförfattaren Magnus Knutsson, seriemanusförfattaren Kjell E. Genberg, tecknarna Gösta Gummesson (”Åsa-Nisse”), Torsten Svensson (arbetade på Förlagsaktiebolaget Hansa under femtiotalet) och Torvald Sundbaum (mångårig tecknare på MAD), Leif Ringenson (arbetade på Serieförlaget 1950-1954), Sune Käll (textare som började på Serieförlaget 1952), Olle Jonsson och Tore Malmros (från reklamfirman Tore Malmros Reklam som under femtiotalet låg bakom reklamserier för Crescent med Kalle Anka), May Strandberg (dotter till tecknaren Einar Norelius), Lars Borgström (son till tecknaren Allan Borgström) och Ingrid M. Egerbrandt (änka till nyligen bortgångne Nils Egerbrandt). På plats var även representanter för Serieteket i Stockholm och för Stiftelsen Framtidens kultur. Massmedia representerades av Enköpings-Posten och av Radio P4. Och naturligtvis fanns även de som har jobbat med boken med på plats: Jakob Hallin, Helena Magnusson, Claes Reimerthi och Thomas Storn. Tyvärr var Peter Nilsson förhindrad att närvara.

Efter Lasses välkomstord tog Thomas Storn, ansvarig för Svenskt Seriearkiv och bokens redaktör, till orda och berättade om bakgrunden till projektet Svenskt Seriearkiv – Svensk Seriehistoria och arbetet med att dokumentera och bevara Sveriges seriehistoria i form av Svenskt Seriearkiv som nu är under uppbyggnad i Lund. Trots att arbetet bara har pågått i två år har mycket blivit gjort, men väldigt mycket återstår att göra.

Så bad Thomas dagens tre hedersgäster – Rolf Janson, Jan E. Israelsson och Göte Göransson – att komma fram för samtal med arkivarie Storn inför en intresserad åhörarskara. Med tanke på de tre herrarnas mycket långa och intressanta karriärer kändes utfrågningen alldeles för kort, men publiken fick en känsla av hur det var att arbeta på Serieförlaget under femtio- och sextiotalet under serietidningsbranschens pionjärår och stabiliseringen därefter. Göte Göransson, vars första alster trycktes i mitten av trettiotalet, gav en kort sammanfattning av allt han under åren har arbetat med. Nu var på tur ett verk om skalbaggar, en naturlig fortsättning på boken ”Mina insektsvandringar” som kom 2001.

Efter utfrågningen följde lunch varefter Lasse Åberg underhållande guidade runt på museet, vilket uppskattades av alla närvarande. Sammankomsten den 19:e maj framstår som något unikt. För första gången har representanter för hela serietidningsbranschens historia i Sverige träffats. En närmast högtidlig känsla infann sig när Rolf Janson – Fantomens allra första redaktör – skakade hand med nuvarande redaktör Ulf Granberg. De två har inte träffats tidigare! Flera av de som var med under femtiotalet fick nu också möjlighet att återknyta kontakten då de inte har sett varandra på närmare femtio år!

Den 19:e maj gav även som resultat att nya tips om personer att kontakta och erbjudanden om material till arkivet. På plats skänkte Lars Borgström, son till Allan Borgström som under många år tecknade ”Phili Philin” i Expressen, två serieoriginal av serien till arkivet och två till museet. Tidigare har även Jan E. Israelsson, en av dagens hedersgäster, varit frikostig och skänkt omkring 500 serietidningar från sextio- fram till åttiotalet till arkivet, som nu uppgår till över femtio hyllmeter med material.