Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
En italienskspråkig utgåva av den svenska serieantologin Galago håller just på att färdigställas till sommarens seriefestival CRACK! i Rom. Galagoredaktionen fick en förfrågan från festivalledningen om de ville producera en publikation direkt för festivalen, och det ville de, trots att tiden var knapp och stressfaktorn därmed hög.

Tidningen planeras bli 32 sidor och innehålla bidrag av bl.a. Joakim Pirinen, Liv Strömquist, David Liljemark, Loka Kanarp, Henrik Bromander, Knut Larsson och Simon Gärdenfors. Omslaget av Marcus Nyblom togs så väl emot att det blivit föreslaget som affisch för hela festivalen.

Specialnumret av Galago beräknas komma ut den 14 juni och ska delas ut gratis i Rom under den tid då CRACK! pågår.