Generic filters
Exact matches only
 • Nyheter
 • Nyheter

Seriefrämjandet grundades 1968 och är ett riksomfattande förbund för serieintresserade. Vi verkar för ett höjande av den tecknade seriens status som uttrycksmedel, och en större kunskap om dess karaktär och särdag. Därtill fungerar Seriefrämjandet som en träffpunkt där man kan diskutera serier. Vi har också varit pådrivande när det statliga seriestödet infördes.

Seriefrämjandets pris Urhunden delas sedan 1987 ut årligen till föregående års bästa svenska respektive översatta seriealbum. Priset är uppkallat efter en klassisk svensk seriefigur (en korsning mellan hund och dinosaurie) från sekelskiftet av Oskar Andersson, signaturen OA. Sedan 1994 delas också ut ett speciellt pris, Unghunden, till någon eller några som gjort insatser för barn- och ungdomsserier i Sverige. Pristagarna utses av en speciellt utnämnd jury.

Nomineringarna till 2008 års Urhundenplaketter är nu klara. Juryn kommer att sammanträda senare i år och utse de slutliga mottagarna. Prisutdelningen kommer att ske 28/9 klockan 9.30 på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg.

Seriefrämjandets adress:
Friisgatan 15b
214 21 Malmö
040-661 40 70
Fax: 040-661 40 73
http://www.serieframjandet.se/
info@serieframjandet.se

Mer information om Urhundenplaketterna finns på

Urhunden

Kontaktperson för Urhunden är Ola Hammarlund, 08-87 71 04,
ola.hammarlund@serieframjandet.se

Nomineringar till Urhunden 2008 för 2007 års bästa originalsvenska seriealbum

 • Ahlgren, D.: ”Ett liv utan superkrafter är väl inte värt att leva” – (”SH 3 ;
  1”) (Bakhåll)
 • Bromander, H.: ”Tidigt på morgonen” (Ordfront Galago)
 • Furmark, A.: ”Jamen förlåt då” (Kartago)
 • Strömquist, L./Bielecki, J.: ”Drift” (Kolik)

Nomineringar till Urhunden 2008 för 2007 års bästa till svenska översatta seriealbum

Burns, C.: ”Black hole” (Schibsted förlagen, engelska/USA)
Canales, J./Guarnido, J.: ”Blacksad” (Egmont, franska)
Fiske, L./Kverneland, S.: ”Olaf G.” (Optimal press, norska)
Lutes, J.: ”Berlin: stad av sten” (Ordfront Galago, engelska/USA)
Sfar, J.: ”Rabbinens katt” – tr. 2006 (Egmont, franska)

Ledamöter i Seriefrämjandets Urhundenjury

 • Adam Boman, serieskapare
 • Ainur Elmgren, doktorand i historia
 • Håkan Fredriksson, serieexpert
 • Ola Hammarlund (sekr.), bibliotekarie
 • Helena Magnusson, doktor i litteraturvetenskap
 • Isabella Nilsson, museichef
 • Fredrik Strömberg, lärare vid Serieskolan i Malmö
 • Nina Svanberg, journalist
 • Peter Wallström, serieexpert