Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
Seriefrämjandet och webbutiken Seriesam, vars innehavare Thomas Eliasson är SeF:s kassör och ledamot i styrelsens arbetsutskott, gav i september 2008 ut en seriekatalog med priser och uppgifter om seriepublikationer i Sverige under 100 år. I november kom Alvglans’ förlag, som gett ut tidigare svenska priskataloger, ut med en ny katalog efter 12 års uppehåll. Att SeF på detta sätt kommit att samarbeta med ett kommersiellt företag och konkurrera med ett serieförlag har väckt debatt, och undertecknad fick i uppdrag att reda ut händelseförloppet.

Den, tills nu, senaste upplagan av Alvglans’ seriekatalog kom ut 1996. Thomas Eliasson har i egenskap av seriehandlare länge velat att det kom ut en ny upplaga, och diskuterade 2006 med Thomas Storn, Seriefrämjandets arkivarie, möjligheten att ge ut en katalog i samarbete med Svenskt Seriearkiv.

I januari 2008 hade Thomas Eliasson kontakt med Janne Erixon på Alvglans rörande möjligheten att använda material från deras tidigare seriekataloger i hans egen priskatalog på Internet över svenska serier. Han fick 31 januari följande svar:

”Våran vision är fortfarande att ge ut Seriekatalogen men tyvärr så har det kommit en massa andra viktiga saker i vägen. Hoppas få till ett möte med förlaget, Bulls och dom som varit med hittills och sen kan jag komma med mer info. Men som sagt vi samarbetar gärna med alla som vill.
Mvh Janne
Alvglans”

5 februari skickade Thomas ett svar där han erbjuder samarbete Alvglans-Seriesam om att få ut en ny katalog. Janne lovar att återkomma. Thomas återkommer med ett detaljerat förslag om utbyte av uppgifter mellan Alvglans’ katalog och hans egen Internetkatalog, men får inte svar.

Enligt uppgift från på SeF:s forum fick man på Alvglans klartecken från Bulls att ge ut en ny katalog strax efter detta (http://forumet.serieframjandet.se/viewtopic.php?pid=42761#p42761).

Den 12/2 tillkännagav Ingvar Jensen från Alvglans på Serieforum att en ny upplaga av Alvglans’ katalog var planerad att utkomma samma år (http://www.serieforum.se/topic.asp?TOPIC_ID=2325).

Thomas Eliasson tolkade under tiden Janne Erixons uteblivna besked, i förening med beskedet från 31 januari, som att ingen ny upplaga av katalogen var aktuell för närvarande. En ny upplaga hade dessutom utlovats flera gånger förr, och enligt uppgift varit redo för publicering redan 2006. Från 13 februari började han att via e-post åter diskutera ett samarbete Seriefrämjandet-Seriesam med andra ledamöter i SeF:s styrelse.

Styrelsens arbetsutskott beslöt vid ett möte 13/2 om att Seriefrämjandet skulle hjälpa till med layout, omslag med mera. Thomas Eliasson deltog inte i beslutet på grund av jäv.

Ytterligare information från Alvglans lades ut av Ingvar Jensen på Serieforum den 17/2 (http://www.serieforum.se/topic.asp?TOPIC_ID=2347). Där framgick det att arbetet var långt framskridet. Inga tecken har framkommit som tyder på att Thomas Eliasson eller någon annan i AU tagit del av detta eller tidigare tillkännagivanden på Serieforum. Han säger sig inte komma ihåg om han läst dem, och menar att om han gjort det, hade han antagligen inte fäst någon vikt vid dem, eftersom Alvglans meddelat flera gånger under de gångna 12 åren sedan senaste upplagan att en ny skulle vara på väg utan att något hänt.

I början av april har Thomas Eliasson och Janne Erixon kontakt om andra saker, och Janne meddelar då att Alvglans’ katalog är på väg och att man hade börjat sälja annonser. Thomas bad om mer information. Av allt att döma betraktade han uppgifterna om den kommande katalogen med fortsatt skepsis.

I maj gick Alvglans ut med ett brev till olika intressenter där man erbjöd annonsplats i sin katalog. Bland adressaterna fanns Seriefrämjandet och Seriesam. Ingen på Seriefrämjandets kansli har sett till brevet. Eventuellt kan det ha kommit bort i posten. Brevet till Seriesam föranledde Thomas Eliasson att ta kontakt med en tidigare redaktör för katalogen för att få mer information om läget för katalogen, och än en gång erbjuda sitt samarbete. Av deras e-postväxling framgår att den senare inte är redaktör för den nya katalogen men att han åtagit sig att leverera uppgifter till den. Han har dock inte hunnit med det på grund av brist på tid. Han bekräftar dock att den är planerad att komma ut i november. Thomas är skeptisk till möjligheten att hålla denna tidsgräns, bland annat med tanke på att uppgifter är försenade. Han tog heller inte upp detta i arbetsutskottet.

I augusti kontaktar Ingvar Jensen SeF för att följa upp annonserbjudandet. Detta var tydligen första gången som SeF:s kansli och medlemmar i arbetsutskottet utöver Thomas Eliasson får höra om planerna på en ny katalog i år. Vid det laget är det försent att stoppa arbetet med SeF:s och Seriesams katalog, som kom ut under september. Alvglans’ katalog kom ut i början av november.