Generic filters
Exact matches only
  • Nyheter
  • Nyheter

Seriefrämjandet strävar efter att vara en organisation för seriebranschen som helhet, och vill som sådan ses som i görligaste mån neutral gentemot olika aktörer. I samband med att Seriesam och Seriefrämjandet tillsammans gett ut guiden ”Alla serier i Sverige 1907–2007” har detta av somliga kommit att uppfattas som att vi övergett denna princip. Seriefrämjandets styrelse vill därför framhäva att så alltså inte är fallet, och att det enbart är olyckliga omständigheter som kommit att ge detta intryck.

För att förhindra att liknande oklarheter uppstår i framtiden, har styrelsen beslutat att skriva ned de hittills oskrivna principer som gällt för Seriefrämjandets bokutgivning och andra projekt. Denna nedskrivna policy kommer att ligga tillgänglig på Seriefrämjandets webbplats.

Det bör även klargöras att det inte finns några motsättningar mellan Seriefrämjandet och Alvglans förlag. Seriefrämjandet har bland annat erbjudit Alvglans annons i Bild & Bubbla för sin seriekatalog, samt tagit in den i Seriefrämjandets boksortiment på samma premisser som Serieguiden och annan litteratur om serier av andra förlag och kommer att sälja den via hemsidan, på mässor etc.